Loading

ADAKAH MANUSIA SEBELUM ADAM AS. DICIPTAKAN?

Adakah manusia sebelum diciptakannya Adam As? oleh : Muslim Nurdin LEMBANG (HAYAATUNAA.COM) - (sebuah dialog ringan antara si Haya dan si Tuna tentang aqidah) Haya : Apakah Allah SWT sudah menciptakan manusia sebelum Adam AS diciptakan..?…